با نظردهی به کیفیت محتوای ما کمک کنید.

در کلینیک هارد ایران در صورتی که کارتریج نوارهای مغناطیسی شما به هر کدام از علل زیر آسیب دیده باشد؛ آن را بازیابی کرده و داده‌های آن را روی رسانه‌ی دیگری کپی می‌کنیم:

 • آب خوردگی
 • آسیب ناشی از افتادن و به زمین خوردن کارتریج
 • آسیب ناشی از دوباره‌نویسی (overwrite) اطلاعات روی کارتریج پس از EOF Mark کردن
 • آسیب ناشی از عملکرد خرابکارنه‌ی Tape Drive به کارتریج
 • آسیب‌های ناشی از کهولت سن کارتریج
 • آسیب‌های ناشی از رطوبت یا برودت دما
 • خرابی مکانیزم داخلی کارتریج
 • رسانه‌ی تخریب شده به لحاظ فیزیکی
 • خطاهای دائمی در محل ذخیره Mid File ها

انواع گونه‌های نوارهای مغناطیسی مورد پشتیبانی

 • DLT Tape
 • LTO Tape
 • DDS Tape
 • AIT Tape

انواع نوارهای مغناطیسی مورد پشتیبانی

 • QIC/ 1/4”
 • Iomega/Ditto
 • DEC TK
 • SuperDLT
 • 8mm
 • 4mm DAT DDS, DAT72
 • Exabyte 8mm 8200/8500/8700, Mammoth, and M2 tape series
 • StorageTek 9840, 9940 series
 • Mini-QIC/Travan
 • ADR
 • VXA
 • 3480/3490/3490E
 • 9-Track

سایر خدمات نوارهای مغناطیسی در کلینیک هارد ایران

 • کپی نوار یا Tape Duplication
 • تبدیل نوار یا Tape Conversion
 • انتقال نوار یا Tape Transfer
 • بازیابی نوار یا Tape Restoration
  ما خدمات سریع و دقیق تبدیل، انتقال، کپی و بازیابی نوار را با کمترین ضریب خطای از دست دادن اطلاعات ارائه می‌کنیم.

برخی از نرم‌افزارهای بکاپ مورد پشتیبانی کلینیک هارد ایران

 • ARCserve
 • Legato NetWorker
 • Retrospect
 • Tivoli
 • NTBackup
 • Backup Exec
 • NetBackup