آیا هارد دیسک خیس شده و آب‌خورده قابل بازیابی است؟

آیا هارد دیسک خیس شده و آب‌خورده قابل بازیابی کردن است؟ در این مقاله توضیح می‌دهیم که چه دستورالعملی را باید برای بازیابی یک هارد دیسک خیس شده با آب رعایت کنید.