ظرفیت ۵۸۰ ترابایتی نوار مغناطیسی IBM‌ و فوجی

نگاهی به فناوری جدید ابداعی IBM و فوجی فیلم برای ذخیره‌سازی نوار مغناطیسی با ظرفیت ۵۸۰ ترابایت در هر کارتریج.