تفاوت بازیابی Root با RAW در چیست؟

یک مقاله‌ی کامل که تفاوت بازیابی Root با بازیابی RAW یا همان بازیابی فایل سیستمی را به طور کامل برای کاربران معمولی و فنی توضیح می‌دهد.