با نظردهی به کیفیت محتوای ما کمک کنید.

ماشین مجازی یا Virtual Machine به اصطلاح به نسخه‌ی مجازی کپی‌شده از یک ماشین واقعی گفته می‌شود که به صورت ایزوله محیطی را فراهم می‌کند که سیستم عامل‌ها و نرم‌افزارها آن را همانند یک ماشین واقعی شناسایی کنند و پیکربندی آن طوری‌ست که انگار یک کامپیوتر واقعی در حال اجرای برنامه‌هاست. ماشین‌های مجازی از فایل سیستم‌های ماشین مجازی یا VMFS استفاده می‌کنند. از ماشین‌های مجازی می‌توان Microsoft Hyper-V و VMware و Oracle VM VirtualBox را نام برد. ما از فرآیند مهندسی معکوس استفاده کرده و ساختار فایل را مهندسی معکوس کرده و اطلاعات قابل استفاده را از Disk Images استخراج می‌کنیم.

مایکروسافت Microsoft Hyper-V از فایل سیستم‌های VHD و VHDX وAVHD  استفاده می‌کند.
مشکلات مشترک در فایل سیستم ماشین مجازی مایکروسافت از قرار زیر است:

  • غیر قابل دسترس شدن VHD یا VHDX یا AVHD یا فایل‌های Snapshot
  • اپلیکیشن‌ها غیر قابل اجرا هستند و یا قادر به لود کردن فایل‌های‌شان نیستند
  • فایل‌های خراب VHD/VHDX یا همان Corrupted data بر اثر خطای RAID یا ویروسی شدن
  • هرگونه آسیب دیدن هارد دیسک که منجر به خراب شدن فایل‌های VHD/VHDX شود
  • فرمت کردن تصادفی پارتیشن‌ها
  • پاک کردن تصادفی Volumeها و یا فایل‌های VHD/VHDX

محصولات ماشین مجازی شرکت VMware از فایل سیستم‌های ESX و GSX استفاده می‌کنند. کلینیک هارد ایران از تمام سرورهای VMware پشتیبانی کرده و خدمات بازیابی اطلاعات بر روی تمام فایل سیستم‌های این شرکت را ارائه می‌کند.