با نظردهی به کیفیت محتوای ما کمک کنید.

برای ارسال آرایه RAID به کلینیک هارد ایران هیچ نیازی به ارسال کنترلر نیست؛ به مراکزی که از شما کنترلر RAID را به همراه آرایه می‌خواهند مراجعه نکنید. در صورتی‌که یک مرکز بازیابی اطلاعات از شما کنترلر RAID را بخواهد به این معنی است که آنها دانش لازم و کافی برای بازسازی سامانه‌های RAID و اجرای عملیات بازیابی بر روی آنها را ندارند. در حقیقت مرکزی که دانش لازم برای کار ساده‌ای چون بازسازی یک آرایه‌ی RAID بدون کنترلر را نداشته باشد؛ توانایی بازیابی آن را نیز نخواهد داشت. توجه کنید که این فرآیند بازسازی آرایه RAID اگر درست انجام نشود؛ می‌تواند شانس بازیابی اطلاعات را کاهش داده و حتی یک اشتباه می‌تواند منجر به از دست دادن کل اطلاعات شما بدون امکان بازیابی شود. همچنین در بسیاری از موارد به دلیل خرابی درایو یا drive corruption امکان بازسازی موفق آرایه وجود ندارد و بایستی ابتدا مشکل drive corruption را برطرف نمود؛ همان‌طور که می‌بینید سپردن آرایه RAID به غیرکارشناسان می‌تواند منجر به از دست دادن کل اطلاعات‌تان شود؛ پس در انتخاب مرکز بازیابی دقت بسیار زیادی داسته باشید.

داشتن دانش پیشرفته و تجارب لازم و کافی با فرمت‌های فایل سیستم در سطح سکتورها (sector level) برای تمام بازیابی‌های آرایه‌ی RAID ضروری است. درک فرمت‌های HEX و باینری در پایین‌ترین سطوح سیستمی از موارد اساسی برای بازیابی موفق اطلاعات در آرایه‌های RAID است.