با نظردهی به کیفیت محتوای ما کمک کنید.

تعمیر یا جراحی هارد دیسک حتما باید در اتاق تمیز انجام شود و نیاز به ابزارهای ویژه‌ای دارد. کامپوننت‌های خراب هارد دیسک شامل الکترونیک؛ هدهای خواندن/نوشتن؛ اسمبلی‌های هد؛ مگنت هد؛ و موتور هارد دیسک می‌شود.

بیشتر بخوانید: راهنمای جامع پیدا کردن هارد معادل برای تعویض هد هارد دیسک