با نظردهی به کیفیت محتوای ما کمک کنید.

بسیاری از هارد دیسک‌هایی که برای بازیابی اطلاعات به کلینیک هارد ایران وارد می‌شوند؛ نیاز به تعویض هد و پیدا کردن هارد معادل دارند. کلینیک هارد ایران مجهز به یکی از بزرگترین بانک‌های هارد دیسک معادل و قطعات یدکی هارد دیسک در ایران و خاورمیانه است اما با این حال بسیار اتفاق می‌افتد که هد معادل برای هارد دیسک مشتری در بانک هارد دیسک‌های معادل کلینیک هارد ایران پیدا نمی‌شود؛ به ویژه برای هارد دیسک‌های کم تیراژ و نایاب. بسیار اتفاق افتاده که به طور مثال از هارد دیسکی تعداد انگشت‌شماری هارد معادل در بانک هارد معادل کلینیک هارد ایران موجود باشد و هم‌زمان تعداد بیشتری از همان مدل هارد دیسک برای جراحی به کلینیک هارد ایران وارد شود. بدین ترتیب ممکن‌ست تعدادی از مشتریان کلینیک هارد ایران مجبور شوند منتظر بمانند تا هارد معادل جدیدی برای آنها یافته شود و یا خودشان دست به کار شده و هارد معادل خودشان را پیدا کنند.