با نظردهی به کیفیت محتوای ما کمک کنید.

با تحویل قطعه شما به کلینیک هارد ایران به مدت 24 ساعت از شما فرصت برای بررسی و ارزیابی قطعه‌تان می‌خواهیم. ارزیابی صد در صد رایگان بوده و پس از اعلام هزینه به شما براساس وضعیت ابزارتان و اطلاعاتی که به دنبال بازگردانی آن هستید؛ قیمت و زمان انجام کار اعلام می‌شود و پس از تایید شما کار آغاز خواهد شد.

نخستین مرحله در فرآیند بازیابی اطلاعات برای کارشناسان ما انجام یک ارزیابی کامل بر روی قطعه‌ی شماست تا برنامه‌ی دقیق بازیابی اطلاعات شما را به طور دقیق براساس قطعه‌تان تدوین کنند.

این تجزیه و تحلیل جامع به کارشناسان ما کمک می‌کند تا در خصوص مشکلات قطعه‌ی شما به آگاهی کامل برسند تا بتوانند طرح بازیابی اطلاعات شما را به گونه‌ای تدوین کنند که بیشترین شانس بازگشت اطلاعات وجود داشته باشد. دقت داشته باشید که هر تلاش ناموفق برای بازیابی اطلاعات به راحتی شانس بازگردانی سالم و کامل اطلاعات را کاهش می‌دهد و به این دلیل بایستی در برداشتن هر قدم نهایت دقت و روشن‌بینی لحاظ شود.