بایگانی دسته‌ی: داستان‌های بازیابی معجزه‌وار ما

داستان‌های بازیابی معجزه‌وار اطلاعات مشتریان ما

عکس مشکل عدم شناسایی هارد دیسک

مشکل عدم شناسایی هارد دیسک

مشکل عدم شناسایی هارد یا دیتکت نشدن هارد دیسک یکی از مشکل‌های شایع بین کاربران هارد دیسک است.

عکس مشکل پیغام فرمت هارد دیسک

مشکل پیغام فرمت هارد دیسک

یکی از مشکلات شایع روبرو شدن با پیام فرمت هارد دیسک به هنگام استفاده از آن است. کاربران با دیدن این پیام ممکن است به اشتباه آن را تایید کرده و موجب از دست رفتن اطلاعات شوند. در صورت کلیک نکردن روی این پیام؛ در هر صورت امکان دسترسی عادی به اطلاعات برای کاربر مقدور

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است