4.8/5 - (34 امتیاز)

خدمات متفاوت کلینیک هارد ایران

کلینیک هارد ایران

برآورد هزینه آنلاین

اگر هارد در حال حاضر شناسایی دارد، گزینه رویرو را روشن کنید
جمع کل تومان
عکس برآورد هزینه بازیابی اطلاعات
شروط دریافت و برآورد هزینه بازیابی اطلاعات در کلینیک هارد

طبق قوانین جهانی !!!

  • بر خلاف کلیه مراکز بازیابی اطلاعات، ارزیابی و برآورد هزینه به صورت رایگان صورت می‌گیرد.
  • پس از ارزیابی و بررسی اولیه برآورد هزینه به مشتری اعلام و پس از موافقت پروسه بازیابی اطلاعات آغاز خواهد شد.
  • درصورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نظر و یا نقص در اجرای فایل ها هزینه ایی دریافت نخواهد شد .
  • در صورت عدم موافقت با هزینه از سوی مشتری قطعه با شرایط اولیه و فاقد هر گونه هزینه به مشتری عودت خواهد شد.
  • پس از موفقیت در بازیابی اطلاعات، این امکان برای مشتری وجود دارد تا قبل از تسویه حساب مالی بصورت کامل از موقعیت و سلامت فایل های مورد نیاز بهره‌‌مند گردد.
  • درصورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نظر و یا نقص در اجرای فایل ها هیچگونه هزینه ایی دریافت نخواهد شد .
  • در صورت عدم موفقیت در امر بازیابی به هیچ عنوان هزینه ایی از مشتری دریافت نخواهد شد و پرداخت هزینه تنها در ازای دسترسی به اطلاعات درخواستی مشتری میباشد .