معرفی و بررسی نسل آینده حافظه ها :ژنتیک (DNA)

اطلاعات ماندگار میشوند

زماني كه شاهد رقابت هاي پر تنش ميان شركت هاي توليد كننده حافظه ها هستيم،

شركت مايكروسافت، تصميم به برداشتن قدمي بزرگتر مي گيرد.

ذخيره اطلاعات بر روي!!!DNA

 بر اساس اخرين تحقيقات، عمر DNA به دو هزار سال مي رسد

و قابليت تبديل به يك حافظه طولاني مدت، براي اطلاعات بسيار مهم ما را دارد.

از طرفي، بر اساس تحقيقات نشان داده شده، تنها يك گرم از DNA قادر به ذخيره بيش از يك زتابايت اطلاعات مي باشد.

اين تحقيق كه در دانشگاه واشنگتون صورت گرفته، نتايجي شگفت آور به همراه داشته است:

ذخيره ٢٠٠ مگابايت اطلاعات بر روي DNA.

 

اين اطلاعات شامل يك موزيك ويديو و ١٠٠ عدد كتاب مي باشد.

 

 

زماني كه اين اطلاعات بر روي DNA كدگذاري شد، تنها قسمت خيلي كوچكي از حافظه DNA را اشغال كرد

كه به گفته محققين حتي كوچكتر از نوك يك مداد مي باشد.

 

اين نتيجه مدرك مهمي براي فرضيه ذخيره اطلاعات حجيم مي باشد كه در نهايت مي توان بزرگترين مراكز اطلاعات و سرور دنيا را به حافظه هايي تنها به اندازه چند حبه قند تبديل كرد.

 

با توجه به ميزان اطلاعات توليد شده در روز، اهميت اين تكنولوژي هر روزه افزايش مي يابد. با اين حال، داگلاس كارمن، مسئول اين پروژه، به مردم در رابطه با مدت زمان طولاني براي تكميل اين پروژه و عرضه ان به بازار اخطار مي دهد.

 

‏ DNA در آينده اي نه چندان دور نه تنها قابليت تريليون ها گيگ اطلاعات را دارد، در عين حال مي تواند اطلاعات مهم ما را تا هزاران سال در خود نگه دارد.